Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1090

De geïnterviewde vertelt over het werk van haar ouders in Indië en gaat in op haar schooltijd. De geïnterviewde vertelt over de bezetting, zij en haar familie konden zich nog goed redden in die tijd. De geïnterviewde ging in 1950 naar Nederland. Ze vertelt hoe Indië veranderd is sinds die tijd. Voor de geïnterviewde is Indië niet meer hetzelfde en is zij blij dat ze naar Nederland is gekomen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zp4-8w9y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-go0t-eh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47266
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië