Mogelijke oorzaken en achtergronden van relatief slechte resultaten centraal schriftelijk examen 1976 Cause of bad results of final exams physics in college 1976

DOI

( file 1 ) Study program of pupils / evaluation of subjects / difficulty of physics / motivation for choosing physics. ( file 2 ) experience of teachers / kind of school / physics program at school / difficulty of final exam in physics / number of errors found in exams / teaching methods / books used / opinion on final exam / opinion on organization of final exam / opinion on bad results in final exam physics / educational attitude in general and regarding physics. ( file 3 ) results of final exam physics 1976. Background variables: basic characteristics/ education

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zgf-pgbs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32060
Provenance
Creator Hendriks, F., Hul, F.E. van 't, Rijksuniversiteit Utrecht * Utrecht, Laboratorium voor vaste stof, Creton, H.A., Hooymakers, H.P., Rijksuniversiteit Utrecht * Utrecht, Vakgroep didactiek natuurkunde (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vakgroep natuurkunde didaktiek, laboratorium voor vaste stof, RUU * Utrecht (data collector) ;Landelijke werkgroep natuurkunde didaktiek Commissie modernisering leerplan natuurkunde Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen * Utrecht (research initiator)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Vakgroep natuurkunde didaktiek, laboratorium voor vaste stof, RUU * Utrecht (data collector) ;Landelijke werkgroep natuurkunde didaktiek Commissie modernisering leerplan natuurkunde Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen * Utrecht (research initiator)
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 1978-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2007-06-01T11:59:59Z