100316-66 Store Haabendal

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1907 : Sløjfet Høj. En 2 M. lang Sten i N-S har i Forening med en mindre (samlet Længde 2,75) dannet Vestvæggen af en Kiste. Mod Nord ses 4 store og et Par mindre Sten, der ikke synes at danne Del af en Kreds men i lige Række at pege op mod den store Høj ([sb.]No 67).1907 : Sløjfet Høj. En 2 M. lang Sten i N-S har i Forening med en mindre (samlet Længde 2,75) dannet Vestvæggen af en Kiste. Mod Nord ses 4 store og et Par mindre Sten, der ikke synes at danne Del af en Kreds men i lige Række at pege op mod den store Høj ([sb.]No 67).

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/14042/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/14042
Provenance
Creator Vendsyssel Historiske Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (10.379 LON, 57.427 LAT); Store Haabendal
Temporal Coverage 3950 BC - 501 BC; Oldtid