Veteranen Instituut, IPNV, interview 843

De geinterviewde zat tijdens de Tweede Wereldoolog in het verzet, net als zijn vader. Hij vertelt over de meidagen en de evacuatie van Breda. Hij vertelt over zijn verzetsactiviteiten en waarom hij bij de onderdgrondse ging. Na de bevrijding werd hij bij de stoottroepen ingedeeld. Er heerste een goede sfeer bij het vertrek naar het front in Willemstad. Zijn eenheid werd hier verdeeld en de geinterviewde kwam in Sint Philipsland terecht. De bezoeken van prins Bernhard noemt hij opstekers. De poolse militairen vond hij het beter doen dan de engelsen. Wegens medische problemen belandde de geinterviewde voor enkele maanden in het ziekenhuis en verloor zo het contact met de eenheid. Hij vertelt over periode in verschillende militaire hospitalen. Tijdens zijn dienst volgde hij een commando opleiding en hij vertelt dat hij hiervan zijn levenlang plezier heeft gehad.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3e-vgdu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sw3-aag
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sw3-aag
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41987
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Breda; Willemstad; Haringvliet; Sint Philipsland