Beroepstelling 1930 - Zuid-Holland

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Zuid-Holland.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zu-msm8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f9i-hrj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f9i-hrj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35742
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Zuid-Holland; EGG 17: Duinstreken in midden- en zuidelijk Noordholland en in Zuidholland; EGG 25: Leiden en het Rijngebied; EGG 26: s-Gravenhage en omstreken; EGG 27: Midden-Zuidholland; EGG 28: Rotterdam; EGG 29: De Nieuwe Waterweg; EGG 30: Het industriegebied langs de Maas; EGG 33: Zuidhollandsche eilanden