Stikstofinstallatie Zuidbroek, Koppelleiding A-650-0

Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied drie proefsleuven aangelegd. In de proefsleuven zijn in totaal 42 zeefvakken van 0,5 x 0,5 m opgegraven en gezeefd. Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat hierbij om enkele artefacten van vuursteen en een spreiding van houtskool. In het onderliggende dekzand zijn twee haardkuilen aangetroffen die zijn gedateerd in het Laat-Mesolithicum.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrx-n5vw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8w-5hv3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8w-5hv3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121654
Provenance
Creator Mendelts, J.P. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV); Kroft, P. van der (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .rtf; .docx; .xlsx; .jpg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.887 LON, 53.154 LAT)