Tijd voor incidentenregistratie

Ten behoeve van de aanstaande verplichte incidentenregistratie in het onderwijs heeft DSP-groep definities van incidenten getoetst en implementatiemethodes onderzocht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsp-erxa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hkf-j14
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hkf-j14
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34354
Provenance
Creator DSP-groep - Onderzoek - Advies - Management,
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Paul van Soomeren; Sjoerd Boersma; Femke Beijerbergen; Marieke de Groot
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format PDF; Excel; JPEG
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland