Tijd voor incidentenregistratie

DOI

Ten behoeve van de aanstaande verplichte incidentenregistratie in het onderwijs heeft DSP-groep definities van incidenten getoetst en implementatiemethodes onderzocht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xsp-erxa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34354
Provenance
Creator DSP-groep - Onderzoek - Advies - Management,
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Femke Beijerbergen;Marieke de Groot;Paul van Soomeren;Sjoerd Boersma
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Femke Beijerbergen;Marieke de Groot;Paul van Soomeren;Sjoerd Boersma
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Excel;JPEG;PDF
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2010-04-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-08-27T11:59:59Z