Veteranen Instituut, IPNV, interview 965

De geïnterviewde maakte de Tweede Wereldoorlog mee en moest daarna opkomen voor militaire dienst. Hij kwam bij 5-4- RI. Hij vond de uitzending naar Indië een avontuur. Het grootste deel van zijn uitzending zat de geïnterviewde bij een onderdeel van het KNIL. Hij vertelt over de verschillende locaties waar hij heeft gezeten, ter beschrijving vertelt hij anekdotes. Hij vertelt over de werkzaamheden in Bantjarmassing, over de paar keren dat hij in een hinderlaag terecht kwam en wat dat met hem deed en hij vertelt over oorlogsmisdaden. Na zijn terugkeer in Nederland gaat de geinterveïwde na twee jaar werken weer terug in dienst. Hij wilde graag weg uit Nederland. In 1953 ging hij naar Korea. Hij vertelt over zijn tijd daar. Het was vrij rustig. Hij geeft zijn mening over de Amerikaanse soldaten. Hij beschrijft de omgeving het eten en de oorlogssituatie. In 2005 keerde de geïnterviewde nogmaals terug naar Korea. Hij kijkt met tevredenheid terug op zijn carriere.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvn-3p2u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r49-rui
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r49-rui
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42010
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Korea; Borneo; Java; Bantjarmassing