Veteranen Instituut, IPNV, interview 1081

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn eerdere activiteiten. Hij was hiervoor in Duitsland bij de NATO geplaatst. De geïnterviewde vertelt over de reis naar Bosnië en de legering in Kiseljak. De geïnterviewde was chauffeur en reed regelmatig naar Kastel Stari en Sarajevo. De ritten waren gevaarlijk. Hij gaat in op de spanning en hoe er gehandeld werd. Na terugkeer in Nederland had de geïnterviewde tijd nodig voor hij een baan zocht en ging reizen. De geïnterviewde gaat in op zijn activiteiten daarna en vertelt over het ontstaan van gezondheidsproblemen. De geïnterviewde reflecteert op de uitzending en gaat in op wat de uitzending heeft bijgedragen aan zijn persoonlijke ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zpk-vvmt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3wy-4s3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3wy-4s3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42489
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavië; Bosnie; Sarajevo; Mostar; Tuzla; Nederland; Kiseljak; Kastel Stari