Dirck Albertsz. Raven: Journael van de Ongeluckighe Voyagie [ca. 1665]

Diplomatische weergave van: JOURNAEL Uan de Ongeluckighe Voyagie, Gedaen by den Commandeur Dirck Albertsz. Raven, Naer Groenlandt, In den Iare 1639 ... t’Amsterdam, Gedruckt By Gillis Joosten Saeghman, In de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Iournalen der Zee- en Landt-Reysen. [ca. 1665]

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x92-r362
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7doy-co
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7doy-co
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52861
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Svalbard Island; Jan Mayen Island; Nova Zembla Island; Bear Island