Proefsleuven in de landschapszone te Nijmegen-Noord (2) Project Nlz4 Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 94 Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 94

DOI

Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen heeft in samenwerking met Archeologisch onderzoek Leiden (Archol) een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een eerder door RAAP aangemerkte vindplaats gelegen ten noorden van de dorpskern van Lent ter hoogte van de Visveldsestraat.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z7q-xmuq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52353
Provenance
Creator Hemminga, M.
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor Meurkens, L.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Braven, J. A. den;Reijnen, R.W.;Heunks, E.;Hendriks, J.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Meurkens, L.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Braven, J. A. den;Reijnen, R.W.;Heunks, E.;Hendriks, J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2012-11-28,2011,2012-11-28}