Nulmeting van de publieke opinie over nanotechnologie

DOI

In een online onderzoek onder 2545 consumenten is onderzocht wat consumenten weten over en vinden van nanotechnologie. Daarnaast is dit onderwerp in vijf groepen met 45 consumenten besproken. Er zijn zes toepassingsgebieden van nanotechnologie behandeld: elektronica, energie, gezondheidszorg, materialen, persoonlijke verzorging en voeding. Er werd hierbij geen onderscheid gemaakt in gebruik voor proces of product. Het onderzoek is gedaan bij aanvang van de maatschappelijke dialoog over nanotechnologie, zodat de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie kan zien welke effecten de dialoog heeft op de kennis en houding van mensen ten aanzien van nanotechnologie. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in het rapport '“Het giga van nano: Een nulmeting van de publieke opinie over nanotechnologie” | september 2009'

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23g-z9yk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42737
Provenance
Creator Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie;Bureau Schuttelaar & partners
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie;Bureau Schuttelaar & partners
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Excel
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {2009-12-09,2009-09,2009-12-09}