Veteranen Instituut, IPNV, interview 507

Deze zoon van een Friese groenteboer was 11 jaar toen de Duitse bezetter Nederland binnenviel in 1940. Na de bevrijding maakte hij de MULO af en moest hij opkomen voor militaire dienst. Pas in 1949 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië, waar hij na de soevereiniteitsoverdracht voor een jaar werd "uitgeleend" aan de Centrale Doorgangskampen Batavia (CDKB), die de passage en repatriëring van Nederlands en KNIL-personeel administratief moest afhandelen. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij door tussenkomst van prins Bernhard geplaatst bij personeelszorg van de Koninklijke Luchtmacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-279-upy2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-45f-g70
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-45f-g70
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35791
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Batavia; Jakarta; Nederland