Getuigen Verhalen, Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943), interview 09

DOI

Op 31 maart 1943 woonde de heer Stoppelenburg met zijn vader, moeder en broertje aan de Schiedamseweg. Op het moment van het bombardement bevond hij zich in de schuilkelder bij school. Zijn moeder kwam hem halen. Onderweg naar huis was hij getuige van de schade die het bombardement aanrichtte, waaraan hij nog jaren angstdromen overhield. Zijn vader was in de oorlog vrijwilliger bij de politie. Het hele gezin heeft het bombardement overleefd en kwam terecht in Amsterdam. In 1945 keerde het gezin terug naar Delfshaven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-273-k7g9
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-u0v-r7w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41086
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Klaas Kornaat (interviewer);Arthur Bueno (camera en geluid)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Klaas Kornaat (interviewer);Arthur Bueno (camera en geluid)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline History
Temporal Point 2009-04-17T11:59:59Z