Emancipatie Opinies - EMOP 2016

DOI

Het SCP laat ten behoeve van de Emancipatiemonitor de enquête Emancipatie-opinies (EMOP) uitvoeren. Daarin worden de opvattingen gepeild van de Nederlandse bevolking ten aanzien van emancipatie-onderwerpen. Dit onderzoek is sinds de Emancipatiemonitor 2000 steeds eens per twee jaar uitgevoerd. Aan de Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar worden stellingen over emancipatie-onderwerpen voorgelegd, gecombineerd met enkele vragen over taakverdeling, economische zelfstandigheid en achtergrondkenmerken (zoals onder meer geslacht, leeftijd, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau en inkomen). De EMOP 2016 bevat daarnaast ook vragen over ambities, seksualiteit en geweld/agressie. Het onderzoek is via een mixed-mode aanpak uitgevoerd waarbij de vragenlijst online en schriftelijk werd afgenomen. De steekproef is zodanig verdeeld dat 5% gerealiseerd wordt via het offline panel en de rest via het online panel. De personen zijn afkomstig uit het GfK consumentenpanel. Veldwerkperiode: 31 maart tot en met 2 mei 2016 Steekproefomvang: 4131 personen (252 offline panel; 3879 online panel) Respons: 2612 personen (63%) (156 offline panel (62%), 2456 online panel (63%))

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zh2-es8d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:112707
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor GfK
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact GfK
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format format documantation: pdf;format data: stata .dta;format data: spss .sav;format data: spss .por
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2016-05-02T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-10-24T11:59:59Z