Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1693

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1693.1 en 1693.2.

1693.1 De geïnterviewde groeide deels op in Indië en deels in Nederland. Na zijn studie, in 1947, ging de geïnterviewde als burger naar Indië voor de BPM. Hij geeft een beeld van zijn werkzaamheden en functies en vertelt over de leefsituatie. De geïnterviewde vertel tot slot over de Indonesianisatie en over zijn ervaringen van de coup van 1965.

1693.2 In dit tweede interview vertelt de geïnterviewde meer over de periode tussen 1950-1957, als hij achtereenvolgens in Prabomoelih, Soerabaja, Tarakan en weer in Prabomoelih is gestationeerd en over de jaren 1964-1966 in Pladjoe. De geïnterviewde schetst een beeld van het bedrijfsleven, en vertelt onder andere over de corruptie die plaatsvond. Ook gaat de geïnterviewde verder in op de coup van 1965.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z37-bjbj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1odo-62
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52366
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Zuid-Sumatra; Oost-Java; Tjilatjap; Pasoeroean; Bondowoso; Pamekasan; Poerwakarta; Magelang; Bandoeng; Pladjoe; Prabomoelih; Soerabaja; Tarakan; Poerwokerto