Getuigen Verhalen, Een kerkscheuring in oorlogstijd, interview 01

Mevrouw Schep was veertien toen de oorlog uitbrak. Ze werd geboren in een gereformeerd gezin in Drachten, maar verhuisde na korte tijd naar Amersfoort waar haar vader meubelverkoper was. Na de Duitse inval werd het hele gezin geëvacueerd naar het Noord-Hollandse Bergen. De ouders speelden geen rol van betekenis in de oorlog. Ze ging als kind op catechisatie bij ds. S.J. Popma.

In 1944 verzette een aantal gereformeerden onder leiding van de Kamper hoogleraar theologie Klaas Schilder zich tegen besluiten van de gereformeerde synode en maakte zich ‘vrij’. Ds. Popma bleef de synode trouw, maar het gezin Schep ging mee met de Vrijmaking, die in Amersfoort pas na de oorlog tot stand kwam.

Mevrouw Schep volgde haar ouders, maar beschouwt de Vrijmaking terugblikkend als noodzaak, omdat niet getornd mocht worden aan de gereformeerde voorschriften over de kinderdoop. Volgens mevrouw Schep zou de scheuring in de gereformeerde kerken zich ook zonder de Tweede Wereldoorlog hebben voltrokken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-293-gkcs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vnm-ctn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vnm-ctn
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-eel-orc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41631
Provenance
Creator Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Drs. W.J. Berkelaar (interviewer), HDC; Remco Andersen, Adremco Copywriting and Photography
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; doc; mp4
Discipline History
Spatial Coverage Amersfoort