Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de locatie Dorpsstraat 13 te Streefkerk, gemeente Liesveld (Z.-H.)

DOI

Bureauonderzoek van een plangebied dat mogelijk op een meso/neo donk langs de Lek ligt. Het gebied ligt in monument 6386. De grens van de donk ligt waarschijnlijk in dit onderzoeksgebied.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xrj-3a7b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33643
Provenance
Creator Jongste, P.;Archaeological Research en Consultancy
Publisher ARC bv
Contributor ARC bv
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format CSV;application/pdf
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2008-09-16,2007-11-23,2008-09-16}