P.P. van S., De Seldsaame en Noit Gehoorde Wal-Vis-Vangst, Voorgevallen by St. Anna-Land in't jaar 1682 (1684)

Diplomatische weergave van: De Seldsaame en Noit Gehoorde Wal-Vis-Vangst, Voorgevallen by St. Anna-Land in’t jaar 1682. den 7. October. Midsgaders, Een Pertinente Beschrijvinge, Van de geheele Groen-Landse-Vaart. Verhandeld in Prose, en Versen. (...). Door P: P: v: S. Med schoone Kop're Prentverbeeldingen vercierd. Dese 2de. Druk, merkelijk verbetert, en, bij na de helft, vermeerdert. Tot Leiden. in't Jaar 1684.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3x-hgwv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tdet-zf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tdet-zf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54646
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; St. Anna-Land; Netherlands