Getuigen Verhalen, Reis van de Razzia, interview met Mart van de Veerdonk

DOI

Op de avond van 9 november 1944 werd er een cordon rond Rotterdam en Schiedam gelegd door het Duitse leger. Alle belangrijke bruggen en strategische punten waren afgezet, trams reden niet meer en het telefoonverkeer was geblokkeerd. Op de twee daarop volgende dagen werden ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers tussen de zeventien en veertig jaar oud opgepakt en afgevoerd richting Duitsland om daar dwangarbeid te verrichten in veelal beroerde omstandigheden.

De Razzia van Rotterdam is een van de grootste klopjachten die het Duits Nationaalsocialistische regime heeft gehouden. Het verzetsblad Vrij Nederland reageerde dan ook geschokt, het schreef op 14 december 1944: ‘Vijftigduizend Nederlandse mannen laten zich als schapen wegvoeren en evenzoveel vrouwen zien toe hoe hun mannen en zoons weerloos naar Hitlers slachtbank worden geleid’.

Het project Reis van de Razzia is gebaseerd op gefilmde getuigenissen van mannen die de razzia en de daaropvolgende reis hebben meegemaakt, om een hiaat in de geschiedschrijving te vullen en om inzicht te geven in de gebeurtenissen aan de hand van het thema "Handelingsruimte van een individu in een samenleving onder druk".

Mart van de Veerdonk

Dhr. Veerdonk is na een onderduikperiode in Brabant teruggekeerd naar Rotterdam waar hij tijdens de Razzia is meegegaan in de trein richting Duitsland. Vlak voor de Nederlands-Duitse grens is hij met twee vrienden ontsnapt en is te voet en met de fiets naar Rotterdam teruggekeerd. Daar heeft hij zich schuilgehouden tot het einde van de oorlog. Na de oorlog is hij voor zichzelf begonnen. Naar eigen zeggen heeft hij geen nadelige gevolgen ondervonden van de razzia en de reis die daarop volgde.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zp7-ruy8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57443
Provenance
Creator Jager, E. J. de
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Broere, T.;Funding Agency: Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds;Funding Agency: Stichting Swart van Essen;Funding Agency: Stichting de Groot Fonds;Funding Agency: Van Ommeren-de Voogt Stichting;Coppens, S.;Funding Agency: Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.;Oosthoek, A.;Hafkamp, E.;Funding Agency: van Capellen Stichting
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Broere, T.;Historical Advisor for Stichting Reis van de Razzia;Funding Agency: Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds;Funding Agency: Stichting Swart van Essen;Funding Agency: Stichting de Groot Fonds;Transcriber for Stichting Reis van de Razzia;Production Consultant for Erik J de Jager Documentary Films;Funding Agency: Van Ommeren-de Voogt Stichting;Coppens, S.;Funding Agency: Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.;Oosthoek, A.;Researcher for Stichting Reis van de Razzia;Hafkamp, E.;Funding Agency: van Capellen Stichting
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;MOV;DOCX;JPG;video/quicktime;MP4
Coverage
Discipline History;Psychology
Temporal Coverage {2014-06-27,2012-12-01,2014-09-30}