Veteranen Instituut, IPNV, interview 1226

Na zijn eerste uitzending naar Indië als oorlogsvrijwilliger werd deze veteraan opnieuw uitgezonden in 1947. Hij was commandant van een tankeskadron. De training in Bandoeng was zwaar, hij wist dat de strijd zwaar zou zijn dus hij wilde ervoor zorgen dat zijn manschappen zo goed mogelijk voorbereid waren. De guerrillaoorlog was tijdens de tweede politionele actie volledig ten bloei gekomen en zorgde voor stress bij de bemanning en voor meer gesneuvelden. Veel jongens waren bang en hadden last van slapeloos- en misselijkheid. Hij voelde zich verraden door de regering toen hij doorkreeg dat de politieke visie opschoof.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6q-nt26
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zaq5-wh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zaq5-wh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46748
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History