Veteranen Instituut, IPNV, interview 649

De geïnterviewde vertelt over haar werk in Indie tijdens de overgangstijd. De geïnterviewde vertelt over de sfeer in Indie voor en na de oorlog. In Indie ontmoette ze haar latere man. Hij diende als militair bij 4-10 R.I.. Ze vertelt over zijn militaire carriere. De geïnterviewde vertelt over haar relatie. Na de soevereiniteitsoverdracht keerde de geïnterviewde terug naar Nederland. Ze vertelt over het onderhouden van contacten met veteranen en vertelt over reünies. De geïnterviewde gaat in op de negatieve en positieve ervaringen die ze heeft overgehouden aan Indie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xn2-u9b3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ur-iuq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ur-iuq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42139
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Indie; Batavia; Nederland