Woerden - Riolering Julianastraat - Prins Hendrikkade en Prins Bernhardlaan Twee archeologische begeleidingen

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol IVO-P) uitgevoerd ten behoeve van het vervangen van het riool in de Julianastraat en de Prins Hendrikkade te Woerden. Het oude riool bestond uit één buis en werd vervangen door twee buizen. Hoewel de rioolsleuf zelf was verstoord door het oude riool, waren de profielen van de oude sleuf intact zodat het mogelijk was om archeologische waarnemingen te doen. Tijdens de begeleiding zijn resten van de 17e-eeuwse (gedempte) binnen- en buitengracht aangetroffen. In 2012 heeft ARC B.V. een archeologische begeleiding uitgevoerd op de Prins Bernhardlaan te Woerden. Hierbij zijn de 17e-eeuwse grachten ook aangesneden. Daarnaast zijn toen leefniveaus en sporen aangetroffen die dateren van de Romeinse tijd tot in de Nieuwe tijd. Dit onderzoek was door omstandigheden niet uitgewerkt en is bij de uitwerking van onderhavig onderzoek meegenomen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z5f-stnw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67422
Provenance
Creator Williams, G.L.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Moolhuizen, C.;ADC ArcheoProjecten;Nooijen, C.;Reigersman-Van Lidth de Jeude, W.F.;Griffioen, A.A.J.
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact AB Griffioen;Moolhuizen, C.;ADC ArcheoProjecten;Nooijen, C.;Reigersman-Van Lidth de Jeude, W.F.;Griffioen, A.A.J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf;image / png;image/jpeg;access / mdb;image/tiff;application/msword;excel / xlsx
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2014-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-10-05T11:59:59Z