Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2015 - OViN 2015

DOI

LET OP: dit is een oudere versie van OViN 2015. Per 8 augustus 2017 is OViN 2015 versie 2.0 beschikbaar. De DOI, tevens link naar OViN 2015 versie 2.0 vindt u in het veld 'Relation' hieronder.

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 t/m 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Voor 2004 werd het onderzoek onder naam van Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) door CBS uitgevoerd.

In 2013 is een vraagstelling over bezit en gebruik van elektrische fiets aan OViN toegevoegd. De vragen over de elektrische fiets voor het waarnemen van vervoermiddelenbezit in het huishouden bleek daarbij tot onduidelijkheid te leiden. Daardoor is de informatie over bezit van fietsen in huishoudens in OViN 2013 en 2014 niet goed waargenomen. De informatie over de fietsmobiliteit / fietsgebruik, zowel voor gewone fiets als elektrische fiets, in OViN 2013 en 2014 zijn wel betrouwbaar waargenomen. Met ingang van 2015 is de vraagstelling van fietsbezit in het huishouden verbeterd, waardoor fietsbezit weer correct wordt waargenomen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z38-prz4
Related Identifier 10.17026/dans-z2v-c39p
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/?wicket:bookmarkablePage=:nl.knaw.dans.easy.web.search.pages.PublicSearchResultPage&q=OViN
Related Identifier https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/onderzoek-verplaatsingen-in-nederland--ovin--
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65276
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Rijkswaterstaat
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Rijkswaterstaat
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf;SPSS (.por);XLS;SPSS (.sav);csv;Stata (.dta)
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2016-06-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-07-01T11:59:59Z