Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1088

De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen als kind van het begin van de bezetting. Haar vader werd opgepakt. De geïnterviewde beschrijft de tijd van de Japanse bezetting. Ze vertelt over haar ervaringen tijdens de bersiaptijd. Het zien van moorpartijen kon ze moeilijk verwerken. Ze was bang in deze tijd. In 1950 ging de geïnterviewde naar Nederland, waar ze haar school afmaakte. Haar vader had heel veel meegemaakt, maar kon uiteindelijk zorgen voor een betere huisvesting.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5n-xqfd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-20us-q8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47263
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië