Zelfstandigen zonder personeel - zzp-panel 2012

Panteia onderhoudt in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een panel van zelfstandigen zonder personeel. Het zzp-panel geeft inzicht in relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van zzp-ondernemingen. 2000 zzp'ers worden twee maal per jaar ondervraagd over de persoon en zijn of haar onderneming. Daarnaast is per meting ruimte voor een speciaal onderwerp, zoals netwerken, pensioen, inkomensondersteuning innovatie, motieven en ambities.

Naast de dataset Zzp-panel 2012def zijn andere bestanden beschikbaar: - Algemene instructies zzp-panel 2010-2012 - Toelichting zzp-panel 2012 - Vragenlijst zzp-panel 2012 meting 1 - Vragenlijst zzp-panel 2012 meting 2.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtw-htst
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p0al-fp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p0al-fp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55814
Provenance
Creator Vries, N.E. de (Panteia)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; PDF
Discipline Economics;Social Sciences
Spatial Coverage Nederland