Veteranen Instituut, IPNV, interview 1040

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en gaat in op de voorbereiding op de uitzending. In Bosnië werd de geïnterviewde gelegerd in Tuzla en ingezet als UN MP. Hij vertelt over zijn werkzaamheden na een aanslag op Tuzla. Het was een ingrijpende ervaring. Het beperkte VN-mandaat zorgde wel voor frustraties. De geïnterviewde vertelt over het waarnemen van Servische oorlogsmisdaden. De geïnterviewde gaat in op beschietingen en emotionele incidenten. Na de val van de enclave kwamen de vluchtelingen naar Tuzla. De geïnterviewde vertelt over het opvangen van de vluchtelingen. De situatie werd bemoeilijkt doordat de Serven plannen hadden Tuzla in te nemen en VN helikopters beschoten werden. De geïnterviewde vertelt tot slot over zijn terugkeer in Nederland en vertelt over zijn verdere loopbaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xrg-hfh2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gkp-lp3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gkp-lp3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42456
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavië; Bosnie; Tuzla; Nederland