Startmonitor 2019-2020

De Startmonitor is een onderzoeksproject van het ministerie van OCW. De Startmonitor is in 2008 door ResearchNed ontwikkeld met als doel om structureel zicht te krijgen op het voorlichtinggebruik en studiekeuzeproces van nieuwe studenten in het hoger onderwijs en om in kaart te brengen hoe studenten ‘landen’ in hun opleiding en of hun eerste jaar naar tevredenheid verloopt. De Startmonitor beoogt om in dat proces van studiekeuze, start en integratie van studenten de determinanten op te sporen van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar. De Startmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd sinds studiejaar 2008-2009. Met ingang van studiejaar 2018-2019 is de Startmonitor een onderzoek van het ministerie van OCW en omvat het onderzoek jaarlijks twee enquêtes, namelijk in september en in juni. De voorliggende onderzoeksverantwoording heeft betrekking op de totstandkoming van het databestand van de Startmonitor meting september 2019.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29g-yrmf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wf-n2g8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:192443
Provenance
Creator Warps, JHJM (ResearchNed)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ResearchNed
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences