Veteranen Instituut, IPNV, interview 1399

Deze in Rotterdam geboren man was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief voor het verzet. Hij werd opgepakt door SS’ers maar wist ook weer te ontsnappen. Hij zwierf door het land en hielp na de bevrijding een school met NSB’ers en uitgehongerde Duitsers te bewaken. Hij werd daar ontslagen toen hij de Duitsers eten gaf. Daarna reageerde hij op een pamflet van de marine en werd naar Nederlands Indië verscheept, waar hij zijn huidige vrouw ontmoette, een Nederlandse verpleegster. Hij werkte daar op transport en in de bakkerij. Contacten met de lokale bevolking verliepen goed tot hij ze op diefstal betrapte.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22h-zbs3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hv28-am
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hv28-am
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46833
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History