Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 05

De geïnterviewde woonde in Hoogezand langs de spoorlijn van Westerbork naar Duitsland. Hij heeft veel transporten langs zien komen, maar besefte pas dat er Joden inzaten toen hij zijn voormalig Joodse buurvrouw uit de trein zag hangen. Hij beschrijft verder de reactie van zijn ouders en gaat in op het morele dilemma waar omstanders gedurende de bezetting mee te maken kregen. Hij vertelt verder over zijn latere zoektocht naar het lot van het buurgezin.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znq-2a94
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uyy-cuc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41729
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format audio/mp3; text/word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Hoogezand