Veteranen Instituut, IPNV, interview 1073

DOI

De rode draad in het verhaal van deze vrouwelijke veteraan is haar individuele uitzending naar Kosovo eind 1999. Ze beschrijft de moeilijkheden die een individueel uitgezonden militair kan tegengekomen. Ze geeft impressies van de levensomstandigheden van de bevolking van Kosovo vlak na oorlog. De geïnterviewde vertelt ook over haar opleiding en diensttijd bij de Koninklijke Luchtmacht en wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zj4-t2g4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46684
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-07-14,2011-03-16}