Project Ongekend Bijzonder, Amsterdam, interview 47 OB A 47 ST01

geslacht: Vrouw land van herkomst: Eritrea klasse in land van herkomst: Middenklasse (vader was marinier) leeftijd aankomst NL: 7 stad: Amsterdam vluchtreden: Vluchtte met ouders wegens onveiligheid in Eritrea relaties met eigen gemeenschap: Intensief (helpt bijvoorbeeld Eritrese vrouwen met integreren); ook veel Nederlandse vrienden en kennissen opleiding: MBO beroep land van herkomst: nvt werk in NL: zelfstandig ondernemer kinderen: 3 bijdrage aan de stad: Vrijwilligerswerk (stichting die allochtone vrouwen ondersteunt, collecte lopen voor Hersenstichting, hulp op school en in bejaardentehuis) opvallend/bijzonder: Zat als kind eerst op een zwarte school in de Bijlmer, maar werd later door haar ouders op een witte school in Ouderkerk gezet. Ziet ze nu als het belangrijkste dat haar ouders voor haar hebben gedaan., “want als ik, als ik kijk wat er van mijn vriendinnetjes die daar nog wonen, wat die allemaal voor opleiding hebben gedaan en waar die allemaal een beetje terecht zijn gekomen, dan denk ik dat ze niet dezelfde kansen hebben gehad als dat ik op die school in Ouderkerk want je komt in een hele andere omgeving, leerniveau was ook een stuk pittiger, nou dat verbreedt toch je kansen. Ik denk, als ik niet op Ouderkerk op school had gezeten, was ik ook nooit op het op het Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam-Zuid terecht gekomen, dat is gewoon een gevolg van en dat verbreedt toch wel je kansen op je opleiding en je toekomst en wat je wil en kan gaan doen”. Ze vindt zichzelf ‘hartstikke Hollands’, hetgeen zich onder meer uit in de manier waarop ze haar kinderen opvoedt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5h-9f8w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s4g4-yc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s4g4-yc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64342
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Tekeste, S.; Stadsarchief Gemeente Amsterdam
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History
Spatial Coverage Amsterdam; Eritrea