Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0031

DOI

De geïnterviewde vult het interview RG-50.570.0030 aan en beschrijft hoe vreselijk de onderduikperiode was in Haarlem aangezien het gezin gechanteerd werd door de onderduikgevers. Ze vertelt eveneens over de periode die ze door maakte nà het verraad, waardoor zij haar hele familie verloor en zelf onder meer Auschwitz overleefde.

This interviewee complements the interview with interviewee RG-50.570.0030 and describes how terrible her time in hiding in Haarlem was, because the family were blackmailed by the people who provided them with a hiding place. She also tells about the period after the betrayal, when she lost her whole family, and she herself survived Auschwitz among other camps.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ztg-qz2j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41685
Provenance
Creator United States Holocaust Memorial Museum;Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/word;video/H264;image/jpg;text/pdf
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-04-01,2005-07-14,2010-03-28}