Emancipatie-opinies 2006 - EMOP 2006

DOI

Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, seksuele intimidatie, mishandeling

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zvb-2mpq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30773
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centerdata (data collector);Sociaal en Cultureel Planbureau
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Centerdata (data collector);Sociaal en Cultureel Planbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2006-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-02-11T11:59:59Z