Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1020

Dit interview vertelt het verhaal van een man uit Indië die in Nederland zijn opleiding volgde en hoog op de ladder kwam. Hij vertelt over het beeld wat Nederlanders hebben van Indië tijdens zijn studietijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte de geïnterviewde weg uit Nederland. Hij wilde in Indië als ambtenaar BB aan de slag maar werd uiteindelijk ingezet bij het Nederlands leger en werd in 1942 opgeleid tot vlieger. Hij vertelt over zijn functie als vlieger. Nadat hij de bevrijding van Nederland had meegemaakt vertrok de geinterviewde weer richting Indie. Vanuit Australië werd hij ingezet als transportvlieger en maakte de oorlog in Indie van een afstand mee. De geïnterviewde stond alleen in zijn opvatting dat de koloniale tijd voorbij was. Later, bij de onthullingen over de oorlogsmisdaden, nam hij ook een duidelijk standpunt in dat destijds nog niet veel gedeeld werd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwb-gxx3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kip8-bt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46354
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland; Australie