Veteranen Instituut, IPNV, interview 1077

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. De geïnterviewde was chauffeur. Hij vertelt over zijn werk voordat hij op uitzending ging. De geïnterviewde was vrachtwagenchauffeur vanuit Kabul. Hij vertelt over de legering en gaat in op een gevaarlijk incident bij de Salangpas. De geïnterviewde gaat in op de onderlinge sfeer en het kameraadschap. De geïnterviewde vertelt over de gevaren en het op scherp staan. Hij vertelt over incidenten met explosieven. De geïnterviewde bood de lokale bevolking hulp door spullen te verzorgen, dit vond de geïnterviewde heel waardevol. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en gaat in op de verwerking van ervaringen en uit zich daarbij kritisch over de nazorg van Defensie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ze3-ge7q
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kt2-n1g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kt2-n1g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42484
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Afghanistan; Nederland; Kabul