Archeologisch booronderzoek Gendtse Waard te Gendt, gemeente Lingewaard (GE)

DOI

Archeologisch verkennend inventariserend booronderzoek in de Gendtse Waard. Hierbij zijn geen bodemlagen met archeologische potenties aanwezig. De bovengrond is vergraven en de top van oudere afzettingen is geërodeerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xvt-m278
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56959
Provenance
Creator Roller, G.J. de;Wieringa, A.
Publisher MUG Ingenieursbureau BV
Contributor MUG Ingenieursbureau BV
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact MUG Ingenieursbureau BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2014-02-05,2014-02-05,2014-02-05}