Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1665

De geïnterviewde vertrekt in 1947 in Indië vlak nadat haar man hier naartoe werd uitgezonden. Ze verbleef eerst te Pladjoe en later in Badjoebang en Balikpapan. De geïnterviewde vertelt over de BPM-gemeenschap en schetst een beeld van de sociale activiteiten. Tot slot vertelt de geïnterviewde over het vertrek naar Nederland eind jaren '50.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1656. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zn9-eaq7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n75o-ub
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n75o-ub
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52124
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Pladjoe; Badjoebang; Balikpapan; Sumatra; Borneo