Leyweg 910-912 (Eurocinema) Gemeente Den Haag Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek-boringen

Om vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied Leyweg 910-912/Hengelolaan 75 is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek-boringen uitgevoerd. Bij het bureauonderzoek is vastgesteld dat het gebied geen archeologische waarden uit de laatmiddeleeuwse periode en de nieuwe tijd kent. Voor de pre- en vroeghistorische tijd heeft het onderzoeksgebied wel een archeologische verwachting, zowel op grond van de mogelijke geologische opbouw als van de verwachte conservering van de ondergrond. Om de archeologische verwachting te toetsen is een inventariserend veldonderzoek-boringen uitgevoerd. Dit booronderzoek heeft aangetoond dat ter plekke sprake is van een bodemopbouw met klei en veen. Aanwijzingen voor een zandkop of een geul zijn niet aangetroffen. Daarmee is de kans dat archeologische waarden aanwezig zijn uiterst klein geworden. Er zijn dan ook geen archeologische indicatoren aangetroffen. De conclusie is dat het terrein geen behoudenswaardige archeologische waarden kent. Op grond van bovenstaande acht de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Het gebied wordt vrijgegeven voor de geplande bouw- en graafwerkzaamheden.

Additional Info

Field Value
Source ISBN=978-90-75073-73-7
Creator Waasdorp, J.A.
Contact Afdeling Archeologie, Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den Haag
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-28t-n875
Discipline Archaeology
Format application/pdf
Language Dutch
MetaDataAccess http://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:5448
PublicationYear 2008
Publisher Afdeling Archeologie, Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den Haag
Rights OPEN_ACCESS_FOR_REGISTERED_USERS;http://www.dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSlicenceagreementUK.pdf;Afdeling Archeologie, Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den Haag
SpatialCoverage scheme=ABR-periode; code=BRONS; value=Bronstijd: 2000 - 800 vC; scheme=ABR-periode; code=IJZ; value=IJzertijd: 800 - 12 vC; scheme=ABR-periode; code=ROM; value=Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC; east=78660; north=451955; units=m; projection=Dutch National Grid; φλ=52.05064451 4.27425689; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78660 451955; east=78685; north=451970; units=m; projection=Dutch National Grid; φλ=52.05078275 4.27461794; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78685 451970; east=78675; north=451935; units=m; projection=Dutch National Grid; φλ=52.05046684 4.27448; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78675 451935; east=78695; north=451955; units=m; projection=Dutch National Grid; φλ=52.05064933 4.27476705; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78695 451955;
TemporalCoverage {"scheme=ABR-periode; code=BRONS; value=Bronstijd: 2000 - 800 vC;","scheme=ABR-periode; code=IJZ; value=IJzertijd: 800 - 12 vC;","scheme=ABR-periode; code=ROM; value=Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC;","east=78660; north=451955; units=m; projection=Dutch National Grid;","φλ=52.05064451 4.27425689; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78660 451955;","east=78685; north=451970; units=m; projection=Dutch National Grid;","φλ=52.05078275 4.27461794; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78685 451970;","east=78675; north=451935; units=m; projection=Dutch National Grid;","φλ=52.05046684 4.27448; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78675 451935;","east=78695; north=451955; units=m; projection=Dutch National Grid;","φλ=52.05064933 4.27476705; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 78695 451955;"}