Veteranen Instituut, IPNV, interview 944

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding bij Defensie. Hij kwam als tirailleur bij 43 BVE. In Afghanistan had zijn groep als taak het beveiligen van konvooien. De geïnterviewde werd eerst gelegerd in Baghlan, hij beschrijft de legering en de mensen. Hij had goede contacten met de lokale bevolking. De geïnterviewde geeft aan dat de beelden in de media niet representatief waren. De geïnterviewde vertelt over een ongeluk wat veel indruk maakte. De geïnterviewde gaat in op de internationale samenwerking en de samenwerking met de verschillende eenheden. Tijdens een meerdaagse missie ging de geïnterviewde naar Kaboel. Hij beschrijft hoe de situatie daar was. Na terugkeer in Nederland mist hij de goede sfeer van tijdens de uitzending. De geïnterviewde vertelt over zijn vertrek bij Defensie en gaat in op zijn verdere loopbaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xcm-j3jt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o1h-mdt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o1h-mdt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42386
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Afghanistan; Baghlan; Kaboel; Nederland