Bedrijfstelling 1950 (bestanden op indeling bedrijfsklasse)

DOI

Voornaamste gegevens van de vestigingen met onderscheiding naar bedrijf.

Dit deel betreft de bestanden op indeling naar bedrijfsklasse - bedrijfsgroep.

Zie ook: Bedrijfstelling 1950 - bestanden op geografische indeling (Landelijk, Provincies - Gemeenten, Economisch Geografisch Gebied, totalen).

Bestanden zijn op Gemeente te vinden in de Bedrijfstelling 1950 op geografische indeling: provincies\gemeente. De eerste scan is Tabel A, ingedeeld naar bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zd8-f9kw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8am-yry
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34396
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden