Veteranen Instituut, IPNV, interview 682

DOI

In 1947 viel bij deze man de oproep voor militaire dienst op de mat. Hij kwam op de Kaderschool en werd geselecteerd voor de Inlichtingenschool in Harderwijk. In dit interview vertelt hij over zijn inlichtingenwerk op Java vanaf 1948. Hoe hij aan zijn inlichten kwam, wat hij leerde over de Indonesiërs en hun adat en over de confrontaties met de TNI.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znt-5s8n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35997
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Psychology
Temporal Coverage {2010-05-25,2009-03-17,2010-05-25}