Veteranen Instituut, IPNV, interview 900

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Na zijn dienstplicht tekende hij als kvv’er. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Luchtmacht en werd vlieginstructeur. De geïnterviewde ging als Detachementcommandant bij de helikopters naar Cambodja. De geïnterviewde beschrijft de reis naar Sisophon. De geïnterviewde vertelt over zijn taken, hij werkte samen met de mariniers. De geïnterviewde gaat in op de onderlinge sfeer op het kamp, tussen de vliegers en de mariniers ontstond soms frictie. Er deden zich soms gevaarlijke situaties voor. Vliegers moesten soms een noodlanding maken waarbij ze recht in het gevaar terecht kwamen. De geïnterviewde vertelt over beschietingen door de KPAF en de onderhandeling die volgde. De geïnterviewde vertelt over de gevaarlijke terugkeer via Bangkok en gaat in op het gebrek aan erkenning voor veteranen in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x98-2brz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l6q-2a2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l6q-2a2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42348
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Cambodja; Nederland; Deelen; Sisophon