Plangebied Overnachtingshaven te Spijk, gemeente Zevenaar Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek RAAP-RAPPORT 3653

In opdracht van Royal HaskoningDHV B.V. heeft RAAP van 4 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ‘Spijk-Overnachtingshaven’ in de gemeente Zevenaar.

Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om restanten van een 17e eeuwse circumvallatielinie, een greppel behorende bij de 18e eeuwse Beringkade, zogenaamd spijkwerk in een dijkteen uit de 19e eeuw, een steenfabriekterrein uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog en een kuil met restanten van een Short Stirling bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-275-7yc6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dk-9vid
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dk-9vid
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121423
Provenance
Creator Tuinstra, J.W.D. (RAAP)
Publisher RAAP
Contributor Hessseling, H.J.; Schabbink, M.; Verhelst, E.M.P.; Gent, J.T. van; Flokstra, L.M.; RAAP
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; .rtf; .pdf; .docx; .jpg; .xlsx; .shp; .mdb
Discipline Archaeology